top of page

Stichting Green Awards - water transport

Aan Chinese relaties ontbrak het Green Award - een certificerings- en aanmoedingsprogramma voor duurzaam watertransport -  niet, toch bleven de gewenste resultaten uit. Your Op heeft Green Award op hun verzoek begeleidt in het proces van het opzetten van effectiever relatiebeheer. We hebben een verkenningsreis in China georganiseerd. Ontmoetingen met diverse (potentiële) partners maakten daar een belangrijk onderdeel van uit. Dit leverde bij de verschillende partijen een beter inzicht op in wat zij elkaar te bieden hadden.

website Green Award

 

Green award.jpg
bottom of page