top of page

NLR–Nederlands Aerospace Center

NLR maakt de lucht- en ruimtevaart duurzamer, veiliger, efficiënter en effectiever. De  Chinese markt beloofde NLR veel te bieden. Het bedrijf wilde daarom graag de sprong wagen.
Hoewel NLR de taal technisch perfect beheerste, gaapte er een culturele kloof tussen het bedrijf en de Chinese klanten. Contact en onderhandelingen verliepen daardoor soms onnodig stroef. Your Op heeft voor NLR haar expertise in interculturele handelsbetrekking ingezet om deze kloof te overbruggen. Door als smeerolie op te treden in het acquisitietraject en bij relatiebeheer, verwerft NLR de ruimte en tijd zich te concentreren op de kwaliteit van het aanbod. Your Op legt effectief contact met nieuwe klanten en zorgt dat aanbod en wensen op elkaar aansluiten. Bovendien fungeert Your Op voor NLR als onafhankelijke handelspartner met kennis van de lokale onderhandelingstactieken. Inmiddels verloopt de klantacquisitie en relatiebeheer bij NLR gesmeerd.

 

website NLR

 

Logo NLR.png
bottom of page